Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – dystrybucja żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Goleszów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Szczegóły TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie