Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

Szanowni Państwo, informujemy, że Wójt Gminy Goleszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

Zarządzenie w tej sprawie TUTAJ

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie