Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Goleszów, zarządzeniem z dnia 4 marca 2020 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku. Zarządzenie i szczegółowe informacje TUTAJ.

Wzór wniosku w wersji edytowalne odstępny TUTAJ

Wzór sprawozdania w wersji edytowalnej dostępny TUTAJ

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie