Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny - w tym piecza zastępcza

Treść ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów pod linkiem: http://www.goleszow.bip.net.pl/?a=8747

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie