Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Goleszów. W terminie określonym w ogłoszeniu każdy moze zgłosić uwagi do oferty.

W załączeniu ogłoszenie, oferta oraz formularz do zgłaszania uwag.


Dodał
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT