Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Goleszów. W terminie określonym w ogłoszeniu każdy może zgłosić uwagi do oferty.

W załączeniu ogłoszenie, oferta oraz formularz do zgłaszania uwag.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie