Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie