Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Zarządzenie nr 0050.192.2013 Wójta Gminy Goleszów z dnia 17 października 201 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie