Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Zarządzenie Nr 0050.193.2013 Wójta Gminy Goleszów z dnia 17 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie