Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Szanowi Państwo zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2020 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegóły TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie