Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie naboru przedstawicieli do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku

Zarządzenie związane z naborem przedstawicieli do komisji konkursowej jest dostępne na https://goleszow.bip.net.pl/?a=17547 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie