Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w roku 2014

Wójt Gminy Goleszów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w 2014 r.. Konkurs z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny w tym piecza zastępcza.

Treść ogłoszenia w zarządzeniu nr 0050.22.2014 Wójta Gminy Goleszów nr 0050.22.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w roku 2014 - w załączeniu.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie