Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie dotyczące zamiany nieruchomości

Wójt Gminy Goleszów

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.plwww.goleszow.bip.net.pl w dniu 30 października 2023 r. umieszczony będzie na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany.

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17874

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie