Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży i zamiany

Wójt Gminy Goleszów

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.plwww.goleszow.bip.net.pl w dniu 1 lutego 2023 r. umieszczone będą:

na okres 21 dni wykazy nieruchomości:

  • przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do nieruchomości sąsiadujących, stanowiącej działkę nr 1009/1 o pow. 0,1108 ha obr. Dzięgielów

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17329

  • przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, stanowiących działki nr: 3693/6 o pow. 0,0802 ha i 1205/2 o pow. 0,0734 ha obr. Goleszów

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17328

na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek: 2317/4 o pow. 0,0360 ha i 2323/9 o pow. 0,484 ha obr. Goleszów

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17336

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie