Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

Wójt Gminy Goleszów zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.plwww.goleszow.bip.net.pl w dniu 14 kwietnia 2023 r. umieszczone będą:

na okres 21 dni wykazy nieruchomości:

  • przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej działkę nr 1541/44 o pow. 0,0249 ha obr. Goleszów

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17476

  • przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej cz. działki nr 965/26 o pow. 31 m2 obr. Cisownica, na cele garażowe  

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17477

  • przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej działki nr 49/1 o pow. 0,0930 ha i 62/1 o pow. 0,1853 ha obr. Kozakowice Górne, na cele rolne  

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17479

na okres 30 dni ogłoszenia o przetargach:

  • ustnym ograniczonym do nieruchomości sąsiadujących na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 1009/1 o pow. 0,1108 ha obr. Dzięgielów

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17480

  • ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek: 2317/4 o pow. 0,0360 ha i 2323/9 o pow. 0,0484 ha obr. Goleszów (II przetarg)

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17481

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie