Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dotyczącej konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014.

Zarządzenie Nr 0050.71.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dot. konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie