Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez LKS

W załączeniu oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez LKS "Tempo" Puńców w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie