Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielowie
Kisielów, ul. Główna 1, 43-440 Goleszów 

Skład zarządu:
Prezes: dh Mirosław Skiba
Naczelnik: dh Łukasz Herzyk 
Sekretarz: dh Krzysztof Tokarek
Skarbnik: dh Krystian Kubok
Członek zarządu: dh Jacek Jakubowski
Człoenk zarządu: dh Zbigniew Bobek
Gospodarz: dh Kamil Szuber 

Komisja rewizyjna
dh Władysław Szczypka
dh Adam Chruszcz
dh Stanisław Heczko

Kontakt
Prezes - tel. 33 8527290 / 698 630 844
Skarbnik - tel. 660 312 027
Gospodarz (wynajem sali) - tel. 665 242 678 
Poczta e-mail: ospkisielow@interia.pl 
FACEBOOK OSP Kisielów

Forma prawna: stowarzyszenie 

Zakres formy działalności strażackiej:
- Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
- Branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, innych klęsk i zdarzeń.
- Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i sposobach ochrony przed nimi.
- Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
- Współpraca z Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich przy organizacji festynów i pikników sportowych.
- Pozyskiwanie sponsorów przy wydawaniu kalendarza OSP.
- Udział jednostki w zawodach sportowo-pożarniczych. 

Zakres formy działalności gospodarczej:
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych i wspomagająca.
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Osiągnięcia:

Główne osiągnięcia z ostatnich pięciu lat:
•    Gminne zawody sportowo -pożarnicze gr. A. – Goleszów, 18.06.2011r. (miejsce 1),
•    Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze gr. A – Chybie, 01.10.2011r. (miejsce 2 !!!),
•    Gminne zawody sportowo -pożarnicze gr. A. – Goleszów, 30.06.2012 (miejsce 1),
•    Gminne zawody sportowo -pożarnicze gr. A. – Puńców, 14.09.2013 r. (miejsce 2),
•    Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze gr. A – Skoczów, 28.09.2013 r. (miejsce 9),
•    Gminne zawody sportowo- pożarnicze gr. A – Goleszów, 23.09.2014 r. (miejsce 1),
•    Gminne zawody sportowo- pożarnicze gr. A – Kisielów, 27.06.2015 r. (miejsce 1),
•    Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze gr. A –  Wisła, 26.09.2015 r.( miejsce 12 na 23 zespoły),
•    Gminne zawody sportowo- pożarnicze gr. A – Goleszów, 11.06.2016 r. (miejsce 1). 

Osiągnięcia MDP:
•    Gminne zawody sportowo -pożarnicze  MDP– Goleszów, 18.06.2016 r. (miejsce 2), 

Oferta:
Jednostka dysponuje dwoma salami na 50 i 150 osób (pomieszczenie klimatyzowane) z pełnym zapleczem kuchennym i z nowymi pomieszczeniami sanitarno – socjalnymi.  Sale  te są  wyjmowane  dla  użytku  publicznego. Organizujemy  festyny,  bale,  zabawy  i  inne  uroczystości . Teren  jednostki  jest  ogrodzony  co  daje  duży  komfort  wynajmującym. Istnieje możliwość organizacji szkoleń, narad, imprez kulturalnych, sportowych, itp. do 150 osób na sali i około 400 osób na zewnątrz obiektu strażnicy z pełnym zapleczem socjalnym i sanitarnym. Zapraszamy do użytkowania naszych obiektów – szczegółowych informacji udziela Gospodarz obiektu Kamil Szuber, tel. 665 242 678. 

UWAGA! Szczegółowa historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie znajduje się w załączniku.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie