Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ochotnicza Straż Pożarna w Cisownicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Cisownicy 
Cisownica, ul. Cisowa 77, 43-440 Goleszów 

Skład zarządu
Prezes: dh Janusz Konecki 
Naczelnik: dh Robert Badura
Zastępca naczelnika: dh Roman Kluz
Sekretarz: dh Andrzej Jakubik
Skarbnik: dh Kamil Pyclik
Gospodarz: dh Jezry Sztwiertnia
Członek: dh Jan Kisza
Członek dh Marcin Kamiński

Forma prawna: stowarzyszenie

Historia: Ochotnicza Straż Pożarna w Cisownicy powstała w 1908r. Jednym z najważniejszych wydarzeń, które pozwoliło naszej jednostce na rozwój było wstąpienie w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2002r.

Jednostka posiada dwa średnie wozy bojowe

Renault Range D16 wyprodukowanego w 2020r., z napędem 4x4 o mocy 280 KM, posiadający zbiornik wodny o pojemności 3 tyś. litrów oraz zbiornik pianotwórczy o pojemności 300 litrów, zabudowana przez firmę Szczęsniak z Bielska Białej. Na wyposażeniu samochodu znajduje się sprzęt gaśniczy, sprzęt do ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, piły spalinowe, sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy taki jak torba medyczna PSP R1, deska ratownicza.

Renault Midliner M210 z 2000r. o mocy 210 KM, zbudowany przez firmę WISS z napędem 4x4, zbiornikiem wodnym o pojemności 2000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego 200 litrów. Samochód został przez Nas pozyskany w 2010r. z JRG Skoczów.

 

Zadania:

Zadania jakie wykonujemy wynikaja z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroka skalę działania profilaktyczne skierowane głownie do młodzieży. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straż pożarnych wynikających m. in. z ich statusów jest prowadzenie działalności majacej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także jest informowanie lludności o istniejących zagrożeniach. 

Działalność w KSRG

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa państwa, majaca na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze ( ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:

  • gaszenie pożarów,
  • likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),
  • ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
  • ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych, wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa, służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Straż Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standartów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rezczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraj, jak i poza jego granicami.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie