Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ochotnicza Straż Pożarna w Bażanowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bażanowicach
ul. Cieszyńska 17, 43-440 Goleszów 

Skład zarządu:
Prezes: dh Andrzej Haratyk
Wiceprezes, Naczelnik: dh Aleksander Szarzec
Wiceprezes Zarządu: dh Stanisław Klaisek
Sekretarz: dh Wanda Pszczółka
Skarbnik: dh Danuta Cieślar  
Gospodarz: dh Bożena Franek
Zastępca naczelnika: dh Mirosław Pszczółka
Członek zarządu: dh Mariusz Żwak
Członek zarządu: dh Kamil Kajzar 

Kontakt:
Prezes - tel. 607 663 969
Naczelnik - tel. 669 381 203
Skarbnik - tel. 609 190 881

Email: osp.bazanowice@wp.pl 
Strona internetowa: www.ospbazanowice.pl
FB: FACEBOOK OSP Bażanowice 

Forma prawna: Stowarzyszenie, podmiot gospodarczy 

 

Zakres formy działalności strażackiej:

 • prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby i inspekcje,
 • udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych,
 • udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach,
 • udział w ochronie ludności,
 • wykonywanie zadań z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, samorząd terytorialny lub inne uprawnione podmioty,
 • zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym,
 • propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej,
 • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • wspieranie samorządu terytorialnego w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej,
 • integrowanie społeczności lokalnej,

 

Osiągnięcia jednostki

1982 r.

 • 1 miejsce – współzawodnictwo sportowo-pożarnicze szczebla powiatowego
 • 3 miejsce – współzawodnictwo sportowo-pożarnicze w województwie bielskim
 • 8 miejsce – współzawodnictwo sportowo-pożarnicze na szczeblu krajowym.

2003 r.

 • 2 miejsce MDP Chłopcy w zawodach sportowo-pożarnicze szczebla gminnego

2005 r.

 • 2 miejsce MDP Chłopcy w zawodach sportowo-pożarnicze szczebla gminnego
 •  

2006 r.

 • 1 miejsce MDP Dziewczyny - zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego
 • 3 miejsce MDP Chłopcy - zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego

2010 r.

 • 3 miejsce gr. "A" - zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego

2015 r.

 • 2 i 3 miejsce - OTWP szczebla gminnego

2016 r.

 • 1, 2 i 3 miejsce - OTWP szczebla gminnego
 • 1 miejsce - OTWP szczebla powiatowego
 • 3 miejsce - „Musztra” - zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego

2017 r.

 • 1, 2 i 3 miejsce - OTWP szczebla gminnego
 • 1 miejsce - OTWP szczebla powiatowego
 • 2 miejsce gr. „A” - zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego
 • 2 miejsce - „Musztra” - zawody sportowo-pożarniczych szczebla powiatowego

2018 r.

 • 2 miejsce gr. „A” - zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego
 • 2 miejsce - „Musztra” - zawody sportowo-pożarnicze szczebla gminnego

2019 r.

 • 1 miejsce MDP - w zawodach sportowo-pożarnicze szczebla gminnego
 • 4 miejsce w kategorii „Musztra” w zawodach sportowo-pożarnicze szczebla powiatowego
 • 8 miejsce gr „A” - w zawodach sportowo-pożarnicze szczebla powiatowego

2022 r.

 • 1, 2 i 4 miejsce - OTWP szczebla gminnego
 • 4 miejsce - OTWP szczebla powiatowego
 • 2 miejsce gr. "A" - zawody sportowo-pozarnicze szczebla gminnego
 • 1 miejsce - "Musztra" zawody sportowo-poZarnicze szczebla gminnego
 • 3 miejsce MDP - w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego

2023 r.

 • 1 i 2 miejsce - OTWP szczebla gminnego
 • 2 i 4 miejsce - OTWP szczebla powiatowego
 • 1 i 3 miejsce MDP - w zawodach pływackich

W budynku Remizy OSP dostępna jest sala z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i sanitarnym. W obiekcie istnieje możliwość organizacji szkoleń, warsztatów, imprez kulturalnych oraz okolicznościowych dla około 60 osób.
Teren wokół Remizy umożliwia organizację imprez plenerowych dla około 200 osób z możliwością zadaszenia imprezy pod namiotami. Dostępna jest również otwarta wiata umożliwiająca zabezpieczenia zaplecza dla cateringu, baru  lub kuchni zorganizowanej na wolnym powietrzu.
W ogrodzie przy Remizie istnieje możliwość skorzystania z placu zabaw dla dzieci.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie