Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ochotnicza Straż Pożarna Kozakowice

Ochotnicza Straż Pożarna Kozakowice
Kozakowice Górne, ul. Dra Andrzeja Cinciały 35, 43 – 440 Goleszów 

Kontakt
tel.: 33 852 82 99 
fax: 33 852 82 99
e-mail: ospkozakowice@op.pl

FACEBOOK

Skład zarządu
Prezes: dh Marian Machalica
Wiceprezes: dh Gustaw Broda
Wiceprezes, Naczelnik: dh Werter Nowak
Z-ca naczelnika: dh Jarosław Czakon
Skarbnik: dh Karol Krużołek
Sekretarz: dh Natalia Kubala
Gospodarz: dh Dariusz Podżorski 
Członek: dh Agnieszka Niemczyk
Członek: dh Przemysław Hess 

Forma prawna: stowarzyszenie 

Zakres formy działalności:
1.  Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i podmiotami.
2.    Udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3.    Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4.    upowszechnianie, w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej,
5.    Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
6.    Działanie na rzecz ochrony środowiska
7.    Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych 

Osiągnięcia:
Jednostka typu S-1 powstała w 1924 roku, wyposażona w średni samochód ratowniczo –gaśniczy Star 266 GBAM 2,5/16+8. Jest właścicielem obiektu w którym ma swoja siedzibę. Na terenie obiektu sala na 60 osób z pełnym wyposażeniem gastronomicznym.W jednostce funkcjonuje Kobieca Drużyna Pożarnicza Od 2008r Jednostka zrealizowała kilkanaście projektów w tym finansowanych ze środków UE.
Wśród projektów znajdziemy takie, skierowane do strażaków; tj. „Kurs dla pilarzy”, „Na straży swoich umiejętności”  oraz „ Kurs pierwszej pomocy”. Szkoleniami tymi zostali objęci  strażacy z terenu całej gminy Goleszów, a umiejętności zdobyte podczas kursów poprawiły poziom ich  wyszkolenia.  Dodatkowe kwalifikacje zdobywali również mieszkańcy gminy biorąc udział w projektach „ABC przedsiębiorczości”, „Pomysł na sukces”, „Nowe Kwalifikacje” i „Kuchnia regionalna”. Nie zapominaliśmy o najmłodszym pokoleniu. Szereg działań było skierowanych do dzieci i młodzieży. Mogły one w ramach realizowanych 2 projektów doskonalić język angielski oraz brać udział w zajęciach podczas projektów „Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży” oraz „Edukacja dla demokracji”. w ramach projektu „ Od juniora do seniora” wybudowano również plac zabaw przy remizie. Jednostka angażuje się w inicjatywy podejmowane na terenie sołectwa jak również gminy.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie