Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nieruchomości przeznaczone do oddania w najem oraz sprzedaży

Wójt Gminy Goleszów

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.plwww.goleszow.bip.net.pl w dniu 2 lutego 2022 r. umieszczone będą:

- na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

  1. lokal użytkowy o pow. użytk. 28,00 m² + 3,37 m² (wc), usytuowany w budynku nr 29 przy ul. Cieszyńskiej w Goleszowie, przeznaczony na działalność usługową, na okres do 3 lat

https://goleszow.bip.net.pl/?a=16383

  1. lokal użytkowy o pow. użytk. 62,00 m², usytuowany w budynku nr 122 przy ul. Cisowej w Cisownicy, przeznaczony na działalność handlową, na okres do 3 lat

https://goleszow.bip.net.pl/?a=16384

- na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku nr 4 przy ul. Sportowej w Puńcowie

https://goleszow.bip.net.pl/?a=16386

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie