Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę i sprzedaż

Wójt Gminy Goleszów

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.pl, www.goleszow.bip.net.pl w dniu 30 lipca 2021 r. umieszczone będą:

- na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

część działki nr  965/26 o pow. 21,20m² obr. Cisownica, na cele garażowe, na czas nieoznaczony;
https://goleszow.bip.net.pl/?a=15972

działka nr 1434/1 o pow. 15052 m² obr. Leszna Górna, na cele rolne, na okres do 3 lat.
https://goleszow.bip.net.pl/?a=15971

- na okres 30 dni ogłoszenie o przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 3868 o pow. 55 m² obr. Goleszów.

https://goleszow.bip.net.pl/?a=15974

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie