Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy - listopad

Wójt Gminy Goleszów zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.pl, www.goleszow.bip.net.pl w dniu 3 listopada 2023 r. umieszczone będą na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych:

- do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-usługowym nr 18 przy ul. Cieszynskiej w Goleszowie, oznaczona numerami działek: 3819 i 3862

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17910 

- do oddania w dzierżawę część działki nr 965/26 obr. Goleszów o pow. 47,30 m2, na cele garażowe i dojazdu do garażu

https://goleszow.bip.net.pl/?a=17914 

 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie