Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Goleszów

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.plwww.goleszow.bip.net.pl w dniu 10 grudnia 2020 r. umieszczone będą na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych:

- do oddania w dzierżawę pgr 465/8 obr. Puńców o pow. 0,0874 ha, na cele urządzenia zieleni

https://goleszow.bip.net.pl/?a=14404

- do sprzedaży w drodze przetargu pgr 3785/11 obr. Goleszów o pow. 0,0213 ha

https://goleszow.bip.net.pl/?a=14405

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie