Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Goleszów

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.plwww.goleszow.bip.net.pl w dniu 6 grudnia 2021 r. umieszczony będzie na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

  1. Sprzedaży w drodze przetargu
  • lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 4 przy ul. Sportowej w Puńcowie na parceli 578/8

https://goleszow.bip.net.pl/?a=16220

  1. Oddania w dzierżawę
  • nieruchomości położone w Kisielowie nr parceli : 259/1; 259/2, 259/3, 259/4, 279, 396, 397

https://goleszow.bip.net.pl/?a=16154

  • nieruchomości położone w Goleszowie nr parceli : 260, 261, 262

https://goleszow.bip.net.pl/?a=16218

  • nieruchomość położoną w Cisownicy: część parceli nr 1990

https://goleszow.bip.net.pl/?a=16217

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie