Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Goleszów

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.pl, www.goleszow.bip.net.pl w dniu 31 maja 2021 r. umieszczony będzie na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:

  • dz. 3868 obr. Goleszów o pow. 0,0055 ha.
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie