Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nieruchomość do sprzedaży 2021-01-29

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Goleszów

ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Goleszowie, oznaczonej nr parceli 3785/11 o pow. 0,0213 ha, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług - 5PU i tereny zieleni łęgowej - 2ZŁ.

 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie