Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Wójt Gminy Goleszów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

OGŁOSZENIE

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie