Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w roku 2015

Wójt Gminy Goleszów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w 2015 r. Konkurs z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny w tym piecza zastępcza.

Treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów - link do ogłoszenia :http://www.goleszow.bip.net.pl/?a=8745

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie