Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nabór do komisji konkursowej

Szanowni Państwo, w załączeniu znajduje się zarządzenie wójta - ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2016, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem - ogłoszeniem o naborze.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie