Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech

Zarząd Województwa śląskiego zatwierdził listę rankingową placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Na liście znalazły się również placówki z gminy Goleszów.


Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia. W sprzęt poprawiający jakość powietrza otrzymają Przedszkole Publiczne w Goleszowie oraz szkoły prowadzące oddziały przedszkolne w Kisielowie, Cisownicy oraz Puńcowie.
Przedszkolom zostanie przekazanych 8 sztuk oczyszczaczy powietrza. Planuje się, że urządzenia te zostaną dostarczone do końca czerwca 2021 r.


Po 2 dwa urządzenia otrzymają:
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Goleszowie, filia w Kisielowie
- Przedszkole Publiczne w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy, Dzięgielowie
- Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy (z oddziałami przedszkolnymi)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie

W projekcie przewidziano przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci o tematyce ochrony powietrza, walki z niską emisją, prozdrowotnych postaw oraz kampanię edukacyjno-informacyjną wśród rodziców dotyczącą walki ze smogiem.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie