Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów

Gmina Goleszów podpisała  umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.:  „Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów” ,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Główny cel projektu to zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Gminy Goleszów, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 52 osób pracujących na stanowiskach administracyjno - biurowych, w tym kierowników oraz na stanowiskach obsługi, w tym 35 kobiet.

Wskaźniki:

1.  Liczba zakupionego sprzętu.
2.  Liczba zakupionych środków trwałych.
3.  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły prace lub kontynuowały zatrudnienie.
4.  Liczba osób, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.
5.  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły prace lub kontynuowały zatrudnieni.
6.  Liczba osób uczestniczących w szkoleniu „Zarzadzanie stresem i radzenia sobie z emocjami”.
7.  Liczba osób uczestniczących w szkoleniu „Ergonomia pracy siedzącej”.
8.  Liczba osób uczestniczących w szkoleniu „Zagrożenia dla układu kostno-stawowo-mięśniowego w miejscu pracy”.

W ramach projektu przewidziano modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego  oraz przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników.

Termin zakończenia projektu:  30.06.2021 r.

Wartość projektu - 203 197,50 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) - 172 717,87 zł.

Zaplanowane szkolenia:

  1. Szkolenie "Zarządzenie stresem i radzenie sobie z emocjami” - Przeznaczone dla pracownikach na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych – urzędniczych.(22 osoby)
  2. Szkolenie „Ergonomia pracy siedzącej” - Przeznaczone dla pracowników na stanowiskach urzędniczych (20 osób)
  3. Szkolenie „Zagrożenia dla układu kostno-stawowo-mięśniowego w miejscu pracy” - dla 1 grupy 18- osobowej pracowników na stanowiskach pomocniczych lub obsługi.

Są to szkolenia ponadstandardowe - mają wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie