Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ludowy Klub Sportowy „TEMPO” Puńców

Ludowy Klub Sportowy „TEMPO” Puńców 
Puńców, ul. Sportowa 7, 43-400 Cieszyn 

Skład zarządu:
Prezes: Andrzej Lacel
Wiceprezes ds sportowych: Kamil Małyjurek
Wiceprezes ds technicznych: Władysław Kędziora
Sekretarz: Tomasz Kruszy
Skarbnik: Adam Olszar
Członek: Henryk Nizio
Członek: Renata Hanus
Członek: Łukasz Płoskonka

Skład komisji rewizyjnej
Członek komisji rewizyjnej: Tomasz Morys
Przewodniczący: Jan Olsziwy
Członek: Mirosław Sobel
Członek: Grzegorz Brak

Email: adalacel@interia.pl 
Adres strony internetowej:  www.tempo1949@futbolowo.pl 

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000062595 
Forma prawna: stowarzyszenie
Zakres głównej działalności: Kultura fizyczna i sport

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie