Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ludowy Klub Sportowy „Lesznianka”

Ludowy Klub Sportowy „Lesznianka” 
Leszna Górna, ul. Główna 54, 43-445 Dzięgielów

Skład zarządu:
Prezes: Mateusz Lorc
Wiceprezes: Robert Białoń
Skarbnik: Anna Ostachowska
Sekretarz: Jolanta Dziembała
Członek zarządu: Sławomir Bąk 

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000111576
Forma prawna: stowarzyszenie

Zakres głównej działalności: Klub zajmuje się rozwojem dyscypliny tenisa stołowego. Prowadzone są stałe szkolenia oraz treningi dla dzieci, młodzieży a także dorosłych. Zawodnicy Klubu posiadają licencje sportowe, mają organizowany udział w meczach i turniejach. Ponadto Klub organizuje turnieje tenisa stołowego.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie