Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Ludowy Klub Sportowy GOLESZÓW

Ludowy Klub Sportowy GOLESZÓW 
ul. Sportowa 2, 43 - 440 Goleszów 

Skład Zarządu
Prezes: Jakub Wiśniowski, nr tel. 663 514 048
Wiceprezes: Eugeniusz Machej, nr tel. 730 409 120
Sekretarz: Wojciech Pilch
Członek Zarządu: Piotr Felis
Członek Zarządu: Rafał Obrochta 
Członek Zarządu: Łukasz Juroszek
Członek Zarządu: Andrzej Linzer 

Email: lksodnowagoleszow@wp.pl 

Forma prawna: stowarzyszenie 

Zakres głównej działalności: rozwój piłki nożnej i różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego pozomu, organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych, czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie