Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Leszna Górna

Liczba mieszkańców (stan na 30.06.2023 r.) - 487

Leszna Górna to licząca około 600 mieszkańców wioska, położona w południowej części gminy Goleszów, w górnej, wąskiej dolince potoku Lesznianka (prawego doplywu Olzy, uchodzacego do niej w mieście Trzyniec). Wioskę otaczają grzbiety Tułu, Małej Czantorii, Ostrego i Wróżnej.
Leszna powstała na początku XV wieku. Była to wieś o charakterze pasterskim. Pierwotna nazwa wsi to Leszczna, natomiast nazwa Leszna Górna pojawiła się w 1900 roku. Po wojnie polsko - czeskiej w 1920 roku Leszna Górna przypadła Polsce, a Leszna Dolna (obecnie część Trzyńca) ówczesnej Czechosłowacji. Występujące na terenie Lesznej wapienie cieszyńskie są od wielu lat eksploatowane w miejscowym kamieniołomie.

Dawniej wykorzystywano je do produkcji cementu w cementowni "Goleszów". W XVIII - XIX wieku (do 1870 roku) wydobywano tu (podobnie jak w Cisownicy) rudę żelaza, która występuje w górnych łupkach cieszyńskich w postaci brył sferosyderytów. Z wydobycia zrezygnowano ze względu na niewielką zawartość żelaza w rudzie oraz sporą ilość zanieczyszczeń (części ilaste i krzemionka).

W Lesznej Górnej urodzili się: Karol Buzek (1882 - 1936), pedagog, działacz Polskiego Towarzystwa Turystycznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Macierzy Szkolnej, autor polskiej mapy geologicznej Ziemi Cieszyńskiej, dr Paweł Musioł (1905 - 1943), redaktor m.in."Zarania Śląskiego", propagator regionalizmu i znawca piśmiennictwa śląskiego, ksiądz doktor Jan Pindor (1852 - 1924), pastor, tłumacz literatury reformacyjnej i anglo-amerykańskiej.

 W tej wiosce, podobnie jak w Goleszowie i Cisownicy, znajduje się Świetlica Gminna, przy której działa Zespół Regionalny "Czantoria". Pomimo niewielkiej liczby mieszkańców Leszna Górna może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami sportowymi, do których należą między innymi sukcesy tenisistów stołowych.

Henryk Mróz

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie