Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Kozakowice Dolne

Zabytki w miejscowości Kozakowice Dolne.

Wybierz zabytek:

Stodoła

Obora

Dom

Stodoła

Obora

Stodoła

Dom

Dom

Obora

Dom

Dawna szkoła

Kościół ewangelicko - augsburski

Cmentarz ewangelicko - augsburski

 

 

 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie