Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, miejsc sprzedaży i ich podawania

Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Goleszów w sprawie:

  1. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Goleszów,
  2. zasad usytuowania na terenie Gminy Goleszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Szczegółowe informacje

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie