Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne w ramach projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego"

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że w ramach realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” odbędą się konsultacje społeczne dla następujących dokumentów:

• „Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”,

• „Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowanego transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego”,

• „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego”,

• „Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020”

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną dnia 11 grudnia 2014r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie