Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Poniżej zarządzenie nr 0050.72.2014 Wójta Gminy Goleszów z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleszów.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie