Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Goleszów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.01.2021 r. do dnia 21.02.2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Goleszów.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
- zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy w Goleszowie (parter pok. nr 1 Biuro podawcze) lub na stronie www.goleszow.pl oraz złożenie go w siedzibie Urzędu Gminy, lub wysłanie na adres email: urzad@goleszow.pl
- spotkanie online dla interesariuszy procesu rewitalizacji odbędzie się 3 lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy ZOOM - szczegóły spotkania zostaną udostępnione wkrótce na stronie internetowej,
- przez elektroniczny formularz ankiety dostępny pod adresem https://ankieta.deltapartner.org.pl/goleszow_-_obszar_rewitalizacji


Załączniki:
zarządzenie nr Wójta Gminy Goleszów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały 

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załącznik do uchwały – mapa 

formularz konsultacyjny  

- Diagnoza GPR_Goleszów_03.02.2021

- Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie