Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie Nr 0050.179.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej TUTAJ

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie