Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnego publicznego przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego

Treść zarządzenia nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnego publicznego przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Goleszów pod linkiem: http://www.goleszow.bip.net.pl/?a=8786

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie