Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów ws. określenia częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że Wójt Gminy Goleszów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie