Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Goleszów

Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych zarządzeniem nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Goleszów.

Pełna treść konsultowanego aktu dotyczącego zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Goleszów dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie