Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Zapraszamy Państwa do udziału konsultacjach społecznych, ogłoszonych zarządzeniem nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Goleszów z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów, odnośnie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

Opinie należy zgłaszać pisemnie poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43- 440 Goleszów, złożenie w sekretariacie w godzinach pracy urzędu lub przesłanie na adres poczty elektronicznej: urzad@goleszow.pl.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie