Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach ogłoszonych zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów nr 0050.224.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.  dotyczących zmiany uchwały Nr 0007.5.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Konsultowany akt dostępny TUTAJ

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie