Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów dotyczącego uchylenia uchwały w prawie ustalenia ceny grupowego biletu wstępu na sale gimnastyczne przy szkołach oraz ceny biletu wstępu na basen kąpielowy

Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych zarządzeniem nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Goleszów (konsultowany akt dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej).

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie