Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Wójt Gminy Goleszów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie