Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach ogłoszonych zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów dot. Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Konsultowany akt dostępny TUTAJ.

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie